Tháng 12 Năm 2022
16
Thứ sáu
Tháng Mười Một
23
Năm Nhâm Dần
Tháng Nhâm Tý
Ngày Quý Mão
Giờ Nhâm Tý
Tiết Đại tuyết
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7),
Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
1
8/11
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
7
14
8
15
9
16
10
17
11
18
12
19
13
20
14
21
15
22
16
23
17
24
18
25
19
26
20
27
21
28
22
29
23
1/12
24
2
25
3
26
4
27
5
28
6
29
7
30
8
31
9